Czerner Rafał ur. w 1958 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PWr.; mgr inż. arch. (z wyróżnieniem) – 1982 r.; dr n. t. – 1990 r.; dr hab. – 2003 r.; asystent w Instytucie Historii Architektury Sztuki i Techniki PWr. – 1983 r.; adiunkt – 1993 r.; kurs konserwacji zabytków architektury w ICCROM w Rzymie – 1990 r.; kurs konserwacji kamienia w ICCROM i UNESCO w Wenecji – 1993 r.; staż w pracowni arch. Konrada Szabelewskiego w Monaco 1982–1983, jako współautor – 1985 r., 1987 r., 1989 r., 1991 r.; staż w pracowni Yves’a Boiret - architecte en chef des monuments historiques w Paryżu – 1992 r.; współpraca z Polskim Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze od 1986 r.: kier. pracami konserwatorskimi świątyni Totmesa III w Deir el-Bahari (Egipt) od 1986 r.; z-ca kier. Misji Konserwatorskiej w Marina el-Alamein (Egipt) od 1996 r.; praca przy konserwacji świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari – 2000 r.; polsko–egipskie misje Najwyższej Rady Starożytności Arabskiej Republiki Egiptu i UW; czł. ekspedycji archeologicznej Novae (Bułgaria) od 2004 r.; org. studiów specjalności „Ochrona Zabytków” na Wydz. Architektury PWr. 1998–1999; czł. Międzynarodowej Rady Zabytków i Zespołów Zabytkowych ICOMOS od 1995 r.; czł. Komisji Architektury PAN Oddz. Wrocław; czł. Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków; Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autor 27 publikacji, czterech książek. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 2002 r.; wyróżnienie Ministra Infrastruktury RP – 2004 r.