Styczeń Krystyn ur. w 1947 r. we Wroclawiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1971 r.; dr n. t. – 1978 r.; dr hab. – 1995 r.; prof. nadzw. PWr. – 1999 r.; kier. zespołu tematycznego Sterowanie optymalne w Zakładzie Sterowania Jakością Procesow Wytwórczych I–6 od 1995 r.; czł. American Mathematical Society i recenzent Mathematical Reviews od 1986 r.; czł. Society for Industrial and Applied Mathematics od 1995 r. Wypromował dr. n. t. Autor 52 publikacji.