Duchowicz Julian Augustyn ur. w 1912 r. w Rawie-Ruskiej, zm. w 1972 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PL – 1936 r.; mł. asystent w Kat. Budownictwa Utylitarnego PL 1934–37; st. asystent 1937–1941; z-ca prof. Katedry Budownictwa Utylitarnego na Wydz. Inżynieryjno–Budowlanym PŚl. 1945–1946; adiunkt w tej katedrze 1946–1952; kier. katedry 1952–1954; doc. na Wydz. Architektury PŚl; prof. na Wydz. Architektury PWr. (Katedra Architektury II) od 1954 r.; z-ca prof. PWr. 1954–1958; doc. – 1958 r.; dyr. Instytutu Architektury i Urbanistyki PWr. 1968–1971; kier. Zakładu Architektury Obiektów Użyteczności Publicznej 1964–1971; prodziekan Wydz. Architektury PWr. 1962–1964; tyt. n. prof. nadzw. w Katedrze Projektowania Budynków Mieszkalnych PWr. – 1968 r. Realizacje: Pałac Młodzieży w Katowicach; Hala Ludowa w Zabrzu (1954–1958, z Z. Majerskim); gmachy PŚl w Gliwicach; gmach teatru w Opolu (1965–1972, z Z. Majerskim). Czł. SARP od 1936 r. Liczne nagrody w konkursach architektonicznych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Oficerski O.O.P.; Złota Odznaka PWr.; Medal XXV-lecia PWr. Szerzej o nim: K. Krajewski, Mała Encyklopedia Architektury i Wnętrz, Ossolineum 1974, s. 38.