Frydecki Andrzej Józef ur. w 1903 r. w Sosnowcu, zm. w 1989 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PL; mgr inż. arch. – 1930 r.; mł. asystent, asystent, adiunkt 1928–1939; asystent Instytut Politechniczny 1939–1941; asystent Technische Fachhochschule 1941–1945; Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego w Katowicach 1945–1948; prof. kontr. nadzw. Katedry Architektury III PWr. 1948–1949 r.; kier. Katedry Budownictwa Utylitarnego – 1952 r.; prof. nadzw. – 1956 r.; dziekan 1962–1964; kier. Kat. Projektowania Budowli Społeczno–Usługowych 1963–1968; kier. Zakładu Architektury Budowli Społeczno–Usługowych 1968–1972; kier. Zakładu Architektury Współczesnej w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki 1972–75; projekty i realizacje: we Lwowie budował liczne wille i zaczął budować Dom Żołnierza, kościół w Sichowie, kościół w Strzemiszycach, pensjonat w Morszynie, Dom Związków Wojskowych we Lwowie, na Górze św. Anny współtworzył (z prof. X. Dunikowskim) Pomnik Czynu Powstańczego; specjalista projektowania budynków teatralnych i widowiskowych, Wydz. Mechaniczny PWr. – 1948 r., odbudował Teatr Polski – 1949 r. Promotor dwóch prac doktorskich; publ. „Projektowanie budynków widowiskowych dla teatru, muzyki i filmu, 1976 r. Szerzej o nim: Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie 2000, s. 206; K. Krajewski, Mała Encyklopedia Architektury i Wnętrz, Ossolineum 1974, s. 46.