Maciaszek Leszek Andrzej ur. w 1950 r. w Kudowie Zdr. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent WSE; mgr – 1972 r.; dr – 1977 r.; prac. Instytutu Informatyki, Zakładów Naukowo–Badawczych 1972–1981; prof. Uniwersytetu w Kuwejcie 1981–1984; wykładowca Uniwersytetu Wollongong (Australia) 1985–1990; prof. informatyki w Macquarie University Sydney (Australia) od 1991 r.; praca w Center for Strategic Technology Research przy Andersen Consulting w Chicago (USA); Research Institute for Applied Knowledge Processing w Ulm (Niemcy); Louis Pasteur University w Strasbourgu (Francja); IBM Research Centres w San Jose i Yorktown Heights; University of Southern California w Los Angeles; George Mason University w Washington (USA); Tilburg University (Holandia); AE w Poznaniu. Czł. licznych komitetów programowych i recenzent wielu konferencji międzynarodowych dotyczących baz danych i rozwoju oprogramowania, a także czas.: ACM Transactions on Database Systems, IEEE Software, IEEE Expert, Computer (IEEE), Object Oriented Systems. Regularnie zapraszany na konferencje w roli „invited speaker”, prezenter tutoriali i uczestnik dyskusji panelowych. Autor około 110 publikacji dotyczących problematyki baz danych, technologii obiektowej, inżynierii oprogramowania, analizy i projektowania systemów oraz przetwarzania grupowego. Opracował m.in. monografię „Database Design and Implementation” Wyd. Prentice Hall, 1990 r. oraz kolejne pozycje o zasięgu ogólnoświatowym: „Requirements Analysis and System Design. Developing Information Systems with UML” Wyd. Addison-Wesley, 2001, „Practical Software Engineering. A Case-Study Approach” (przetłumaczona na chiński, rosyjski oraz włoski), której współautorem jest Bruc Lee Liong Wyd. Addison Wesley 2005.