Hawrot Jerzy Stanisław ur. w 1911 r. w Samborze, zm. w 1962 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prac. naukowy w Muzeum Lubomirskich we Lwowie – 1939 r.; prac. naukowy w Muzeum Przemysłu Artystycznego we Lwowie – 1940 r.; kier. biura projektowego w Urzędzie Wojewódzkim Krakowa – 1945 r.; organizator Wydz. Architektury na Politechnice w Krakowie; został zaproszony przez prof. Stanisława Kulczyńskiego, pełnomocnika Ministra Oświaty, do zorganizowania we Wrocławiu szkół wyższych; kier. Referatu Budowlanego Uniwersytetu i Politechniki, odpowiedzialnym za przygotowanie gmachów uczelni do rozpoczęcia zajęć – 1945 r.; prac. naukowy PWr. – 1945 r.; jemu, jak się wydaje, przypada palma pierwszeństwa w inicjatywie zorganizowania we Wrocławiu Wydz. Architektury; adiunkt Wydz. Budownictwa Oddział Architektury w Katedrze Budowy Miast i Osiedli (współpraca z prof. T. Wróblem) – 1945 r.; dr n.t. – 1950 r., doc. – 1951 r., kier. Zakładu Historii Architektury Starożytnej i Średniowiecznej przy Katedrze Historii Architektury – 1954 r.; adiunkt Wydz. Budownictwa – 1955 r. Wpromował dwóch dr. n. t.