Jackiewicz Wiktor ur. w 1932 r. w Łucku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: PŚl. Gliwice – 1954 r.; PWr. – 1956 r.; dr n. t. – 1964 r.; prof. nadzw. – 1978 r.; asystent Wydz. Architektury PWr. 1956–1964 r.; PŚl. Wydz. Architektury – 1965 r.; adiunkt 1965–1968; doc. 1968–1978; prof. – 1978 r.; dyr. Inst. Architektury i Urbanistyki PŚl. 1975–1978; kier. Katedry Projektowania Architektonicznego 1980–1994; realizacje: teatr w Łasku – 1968 r., sala koncertowa Filharmonii we Wrocławiu – 1968 r., centralny plac w Beczeju (d. Jugosławia), gł. projektant Narodowego Teatru Serbskiego w Nowym Sadzie 1972–1974 (realizacja – 1981 r.), Centralnego Ośrodka Kultury w Katowicach 1977–1980; czł. SARP – 1956 r.; TUP – 1975 r. Posiada kilkanaście nagród zdobytych w konkursach architektonicznych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal „Budowniczy Wrocławia”. Szerzej o nim: Kto jest kim we Wrocławiu. Informator biograficzny. Wyd. FOX, W-w 1999, s. 157-8.