Kozaczewski Tadeusz ur. w 1916 r. w Złoczewie, k. Sieradza, zm. w 1992 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. dr hab. inż. arch.; prac. Grupy Naukowo–Badawczej – 1945 r.; asystent – 1948 r.; mgr inż. arch. – 1950 r.; dr n. t. – 1969 r.; dr hab. – 1963 r.; prof. – 1973 r.; kier. Katedry Hist. Archit. Powszechnej – 1966 r.; prodziekan Wydz. Archit. PWr. 1964–1966; jeden z zał. Centralnego Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego – 1951 r.; kier. działu produkcji tego Biura – 1952 r.; kier. PP Prac. Konserwacji Zabytków O. Wrocław 1959– 1960; czł. WTN. Autor 49 publikacji, w tym pięciu książek. Odznaczenia: Order Polonia Restituta; Medal X-lecia PRL; Medal 10-lecia PWr.; Złoty Krzyż Zasługi; Odznaka Tysiąclecia (OKFJN); Złota Odznaka PWr.; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Medal 35-lecia PWr.; Medal KEN; Medal 40-lecia PWr. Szerzej o nim: Architectus nr 1 (11) W-w 2002, s. 159-163, Encyklopedia Wrocławia. Wyd. Dolnośląskie 2000, s. 415.