Król-Bać Elżbieta ur. w 1934 r. Końskie, zm. 1995 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka Wydz. Architektury PWr. – 1959 r.; asystent w Katedrze Projektowania Budynków Społeczno–Mieszkalnych – 1959 r.; st. asystent – 1962 r.; wykładowca 1968–1974; dr n. t. – 1973 r.; adiunkt – 1974 r.; dr hab. – 1993 r.; Inst. Archit. i Urbanistyki Wydz. Archit. PWr. w Zakładzie Podstaw Projektowania – 1962 r. Ważniejsze opracowania badawcze: (25) dotyczą architektury mieszkaniowej, studium wnętrz, artykuły i publikacje m.in. cykl artykułów „Mój Dom” (1977–1985), np. „Funkcjonalne przesłanki projektowania mieszkań”, „HABITAT a percepcja rodziny”, „Rodzina a środowisko”. Nagrodzone prace konkursowe – architektoniczne: dziewięć indywidualnych i 22. zespołowych, z zakresu grafiki użytkowej siedem. Ważniejsze osiągnięcia: Opera i Teatr Nowy Sad Jugosławia I nagroda – 1961 r. (współautor 1/3), Osiedle Przyszłości Katowice Radzionków I wyróżnienie (1973 r., współautor