Lewulis Henryk ur. w 1903 r. w Wilnie, zm. w 1966 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia: Wydz. Architektury PL 1937–1939; Wydz. Architektury PWr. od 1945 r.; dr n.t. – 1961 r.; prof. nadzw. – 1963 r.; prodziekan Wydz. Architektury PWr. 1954–1960 (trzy kadencje); dziekan 1964–1966; wiceprezes ZO SARP 1951–1959, prezes; pracował w Katedrach Projektowania Budownictwa: Mieszkaniowego, Utylitarnego i Przemysłowego; kier. Katedry Budownictwa i Materiałów Budowlanych od 1958 r. Autor pięciu prac publikowanych drukiem, kilkanastu dużych realizacji projektów budowlanych (nagradzanych i wyróżnianych). Wyróżnienia, nagrody, odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Srebrny Krzyż Zasługi; Medal 10-lecia PRL; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złota Odznaka PWr.; Odznaka 15-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska; Odznaka 1000-lecia.