Lipiński Witold ur. w 1923 r. w Kosakach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: Wydz. Architektury PWr. – 1950 r.; asystent – 1951 r.; adiunkt – 1956 r.; dr n.t. – 1964 r.; doc. – 1979 r.; dr hab. – 1979 r.; prof. – 1990 r.; tyt. prof. n. t. – 1991 r.; projektant - w czasie studiów w Studenckiej Spółdzielni Produkcyjnej " Arkady", potem we wroc. Miastoprojekcie, w Zakładzie Dokumentacji Architektonicznej PWr. i Zakładzie Gospodarstw Pomocniczych Instytutu Architektury i Urbanistyki; praca w PWSSP we Wrocławiu 1973–1983; twórca szkoły naukowej w dziedzinie architektury bioklimatycznej; dyr. Instytutu Architektury i Urbanistyki; kier. Katedry Architektury Mieszkaniowej; przewodniczący koła SARP; czł. miejskich i wojewódzkich komisji ds. architektury; rzeczoznawca SARP; czł. PAN O. Wrocław; przeszedł na emeryturę – 1994 r.; nadal współpracuje z PWr. opracowując raporty na temat budownictwa bioklimatycznego. Współautor patentu (z inż. Andrzejem Skorupą) pod nazwą: "Sposób wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych" – 1974 r. Ważniejsze, zrealizowane prace projektowe: Pl. Kościuszki we Wrocławiu - udział w opracowaniu urbanistyczno–architektonicznym i projektach wnętrz restauracji, kawiarni, sklepów – 1956 r.; przebudowa i adaptacja hotelu "Orlinek" – 1958 r., ośrodek wczasowy PWr. w Ustce – 1964 r., ośrodek wypoczynku świątecznego w Rokitkach – 1968 r., adaptacja i rekonstrukcja budynków zabytkowych we Wrocławiu – 1969 r. Promotor 13 przewodów dr., z których kilka zostało wyróżnionych nagrodą JM Rektora. Najważniejsza pozycja w dorobku twórczym: schronisko i obserwatorium PIHM na Śnieżce 1959–1964 wraz z wnętrzami (1970 r.) zaprojektowane we współpracy z arch. Waldemarem Wawrzyniakiem. Odznaczenia i nagrody: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złota Odznaka PWr.; Medal KEN.