Majerski Zygmunt ur. w 1909 r. w Przemyślu, zm. w 1979 r. w Gliwicach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: z-ca asystenta Katedry Architektury Historycznej 1931–1936; inż. arch., mł. asystent Katedry Architektury II 1938–1939; doc. Katedry Projektowania Budynków Społeczno–Mieszkalnych PWr. – 1963 r.; doc. w Katedrze Projektowania Budynków Mieszkalnych Wydz. Architektury PWr. – 1964 r.; doc. w Katedrze Projektowania Budynków Mieszkalnych i Usługowych Wydz. Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego PŚl.; doc. w Katedrze Projektowania Budowli Przemysłowych – 1964 r.; prof. nadzw. – 1969 r.; prof. zw. – 1975 r.; dziekan Wydz. Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego PŚl. (Wydz. Budownictwa i Architektury) 1966–1971; dyr. Instytutu Architektury i Urbanistyki – 1971 r.; kier. Katedry Projektowania Architektonicznego; pierwszy dziekan kreowanego Wydz. Architektury PŚl – 1977 r.; projektant Cmentarza Poległych Żołnierzy Polskich w Bolonii, gmach teatru w Opolu (z J. Duchowiczem). Odznaczenia: Krzyż Oficerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Honorowa Nagroda SARP.