Maszkiewicz Tadeusz ur. w 1930 r. w Żelechowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PWr.; inż. arch. – 1953 r.; asystent w Katedrze Architektury Budowli Przemysłowych – 1954 r.; st. asystent od 1956 r.; mgr inż. arch. – 1956 r.; Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych 1956–1962; adiunkt od 1965 r.; dr n. t. – 1967 r.; doc. WSI w Zielonej Górze – 1969 r.; twórca Wydz. Budownictwa WSI w Zielonej Górze; pełniąc (kier. zakładu, pierwszy dziekan wydz. i prorektor); udział w konkursach SARP; zdobył w nich szereg nagród i wyróżnień; czł. SARP; Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PAN Oddz. Poznań; posiada status Twórcy; architekt miejski w UM w Żarach od 1997 r.