Natusiewicz Ryszard ur. w 1927 r. w Grodnie, n. Niemnem. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: Wydz. Architektury PWr. – 1952 r.; dr n. t. – 1968 r.; doc. na Wydz. Architektury PŚl. – 1980 r.; Bureau d'Etudes de Travaux Publics d'Architecture et d'Urbanisme w Algierze – 1980 r.; prof. zw. n. t. na Wydz. Architektury PWr. – 1995 r.; status architekta twórcy (MKiS) nr 205 – 1980 r.; adiunkt na Wydz. Architektury PWr. (zwolniony po Marcu '68) 1952–1968; projektant i st. projektant (Miastoprojekt Wrocław, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego–Wrocław) 1952–1981; PŚl. 1979–1981; Bureau d'Etudes de Travaux Publics d'Architecture et d'Urbanisme w Algierze; Wydz. Architektury PWr. od 1981 r.; promotor przewodów dr.; czł. Komisji Architektury i Urbanistyki Oddz. PAN; znany rysownik architektury Wrocławia, Dolnego Śl. i krajów śródziemnomorskich; prowadzący Koło Rysowników Wydz. Architektury PWr. od 1965 r.; twórca oryginalnej szkoły rysunku architektonicznego; projekty i realizacje m.in.: Dom Związków Twórczych 1953–1960; dzielnica Nowy Targ we Wrocławiu 1954–1960; SP nr 29 we Wrocławiu 1961–1963; projekt rewaloryzacji zabytkowego centrum w Cieplicach Śl.; odbudowa rynku w Legnicy 1961–1965; zabudowa małej obwodnicy 1961–1965; publikacje: praca dr. „Adaptacja staromiejskiego placu Nowy Targ we Wrocławiu na współczesny zespół mieszkaniowy” – 1968 r., "Śląsk węglem i piórkiem" – 1995 r., monografia „Rysunek architekta” – 1992 r. i 1993 r., ponad 60 albumów z około 4000 rysunków; liczne wystawy rysunku architektonicznego; wystawa w Lyonie – 2000 r.; ponad 1000. rysunków z Egiptu, Pragi, Lwowa i Wilna. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”; Zasłużony Działacz Kultury; Złota Odznaka PTTK; Złota Odznaka TMW; Złota Odznaka PWr.; Państwowa Nagroda Zespołowa za realizację dzielnicy Nowy Targ – 1958 r., 1963 r.; 13. nagród i wyróżnień w 21. konkursach urbanistyczno-architektonicznych SARP ( I nagroda w konkursie na pl. Dominikański, wygrany konkurs na budynek PZU przy ul. Oławskiej we Wrocławiu, II nagroda w konkursie na Ratusz); Nagroda Miasta Wrocławia; czł. SARP od 1994 r.; czł. zał. Towarzystwa Miłośników Wrocławia – 1956 r.; Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna od 1980 r.; PZN. Szerzej o nim: Kto jest kim we Wrocławiu. Informator biograficzny. Wyd. FOX, W-w 1999, s. 338.