Niemczyk Ernest ur. w 1941 r. w Ustroniu, k. Cieszyna. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PWr. – 1965 r.; dr n. t. – 1972 r.; dr hab. – 1981 r.; prof. nadzw. – 1992 r.; prof. – 2001 r.; Wydz. Architektury PWr.: wolontariat i asystent–stażysta w Katedrze Historii Architektury Polskiej PWr., st. asystent, adiunkt od 1965 r.; doc. od 1987 r.; prodziekan Wydz. Architektury PWr. (dwie kadencje); dyr. Inst. Hist. Archit., Sztuki i Techniki (obecnie druga kadencja); promotor wielu prac dr. dot. architektury XX w. oraz prac mgr. dot. konserwacji i adaptacji zabytków architektury, głównie na Dolnym Śl. Tematyka badawcza: historia architektury powszechnej i polskiej, od starożytności do czasów współczesnych, teoria architektury, historia zawodu architekta, uwarunkowania kulturowe twórczości architektonicznej, styloznawstwo i treści ideowe oraz symboliczne dzieła archit., uwarunkowania funkcjonalne, zagadnienia konserwatorskie i metodologiczne; liczne badania architektoniczno–archeologiczne i ich opracowania, opracowania inwentaryzacyjne, studia historyczno–konserwatorskie, wnioski konserwatorskie, opracowania naukowe z historii architektury Śląska, opracowania z historii architektury średniowiecznej i warsztatu średniowiecznego architekta, syntetyczne ujęcia monograficzne z zakresu architektury starożytnej, syntetyczne ujęcie dorobku architektonicznego ludzkości w aspekcie ustosunkowania się do czterech żywiołów. Opracowanie nowatorskiego ujęcia historii architektury rezydencjonalnej na podstawie analizy funkcji tronu. Opracowania z zakresu historii architektury Wrocławia i Śląska – ukazanie znaczenia architektury modernizmu wrocławskiego w rozwoju architektury nowoczesnej. Prowadził ponad 60 prac mgr. i 11 dr. Autor 28 pozycji, w tym m.in.: "Pałace starożytnego Orientu", "Cztery żywioły w architekturze", publikacja pracy dr. poświęconej wrocławskiemu modernizmowi pocz. XX w. (1972 r.), publikacja pierwszego artykułu w jęz. polskim o architekturze III Rzeszy w krakowskim czasopiśmie „Pismo" (1981 r.), udział w opracowaniu wielojęzycznego słownika architektury i budownictwa. Odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.