Ossowicz Tomasz Jan ur. w 1952 r. w Bielawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PWr.; mgr inż. arch. (z wyróżnieniem) – 1976 r.; studium podyplomowe z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej; dr n. t. z zakresu komputerowych metod symulacyjnych planowania rozwoju miasta – 1986 r.; dr hab. – 2005 r.; praktyki zawodowe w Hiszpanii, Włoszech i Egipcie, Zakład (obecnie Katedra) Planowania Przestrzennego Wydz. Architektury PWr. od 1976 r.; adiunkt od 1986 r.; pełnomocnik dziekana ds. Kierunku Gospodarka Przestrzenna 1991–1998; z-ca dyr. Biura Rozwoju Wrocławia 1998–1999 (od 1999 r. dyr.); Urbanista Miejski Wrocławia od 2002 r.; czł. Komitetu Organizacyjnego "EXPO 2010 Wrocław"; wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego. Udział w doprowadzeniu do zatwierdzenia przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego kierunku studiów "Gospodarka Przestrzenna"; współautor lub kier. zespołu autorów wielu studiów rozwoju przestrzennego miast i regionów (m.in. Wrocławia, Poznania, Wałbrzycha, Krakowa, Bydgoszczy, Wałbrzycha, LGOM, województw nowosądeckiego i bialskopodlaskiego) oraz koncepcji teoretycznych modeli (ORION); czł. zespołu generalnego projektanta „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław” (1998 r., jego zmiany 2001 r.) i „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra” – 1999 r.; współautor „Strategii rozwoju Wrocław 2000 Plus” – 1998 r.; kier. zespołu autorów „Strategii rozwoju miasta Zielona Góra” – 1997 r.; współautor miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we Wrocławiu i w Zielonej Górze; czł.: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (czł. komisji); TUP, SARP, PAN (czł. Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju); Regional Science Association International. Autor ok. 30 publikacji w wyd. kraj. i zagr. m.in. „The allocation model ORION: its development and applications” 1989 r., „The model of equilibrium between economic development and state of environment” 1994 r., „Model symulacyjno-decyzyjny ORION” 1994 r., „Elementy analizy kierunków rozwoju gminy i regionu. Podejście marketingowe” (1997 r., współautor), „Kierunki rozwoju techniki zapisu planistycznego” 2000 r. Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.; nagrody rektorskie.