Poźniak Marian ur. w 1928 r. w Tłumaczu. Prof. sztuk plast. art. pl. malarz. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Malarstwa ASP w Krakowie; mgr szt. art. mal. plast. – 1953 r.; w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydz. Architektury PWr. od 1953 r.; st. asystent 1957–1961; adiunkt – 1961 r.; doc. 1970–1990; jego kier. 1980–1987; prof. szt. plast. – 1993 r.; prof. nadzw. PWr. – 1994 r.; kier. Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby od 1994 r.; gł. zainteresowania malarstwem skupia na technice malarstwa olejnego na płótnie; udział w 146. wystawach (20 indywidualnych, dziewięć zagranicznych); nagrody i wyróżnienia w konkursach i na wystawach: 1965 r. (wyróżnienie - Dzieło Malarskie Dolnego Śląska, Wrocław), 1966 r., 1976 r. (nagroda honorowa w dziale malarstwa na Ogólnopolskim Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie), 1980 r. (medal i dyplom - X Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin); czł. ZPAP; czł. jury w konkursach uczelnianych i ZPAP. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1973 r.; Złota Odznaka PWr. – 1976 r.; Medal KEN – 1981 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1983 r.