Rehorowski Marian ur. w 1911 r. we Lwowie, zm. w 1973 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Architektury PL 1930–1939; asystent prof. Wiesława Grzymalskiego w Katedrze Rysunków Zdobniczych i Dekoracji Wnętrza na Wydz. Architektury PL 1938–1939; jeniec wojenny oflagów; dyplom na Wydz. Architektury Politechniki Krakowskiej – 1946 r.; praca na Wydz. Architektury PWr. od 1945 r.; praca naukowa, wykładowca historii wnętrz i mebla, projektowanie z zakresu architektury wnętrza 1950–1962; dr n. t. – 1961 r.; dr hab. – 1962 r.; inwentaryzacja fotograficzno-pomiarowa i częściowo rysunkowa i opisowa mebli polskich importowanych znajdujących się w muzeach i zbiorach kościelnych w 75. miejscowościach Polski – wynikiem tej działalności było ponad 70 artykułów 1950–1962. Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.