Sławińska Jadwiga ur. w 1937 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka Wydz. Architektury PWr.; mgr inż. arch. – 1955 r.; absolwentka filoz. UWr – 1959 r.; dr n. t. – 1965 r.; dr hab. – 1973 r.; doc. – 1982 r.; prof. nadzw. PWr. – 1999 r. Autorka pięciu książek: „Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze” 1972 r., „Estetyka jako integralna dyscyplina twórczości projektanckiej” 1973 r., „Estetyka dla projektantów” 1973 r., „Ruchy protestu w architekturze współczesnej” 1995 r., „Problematyka formalizmu i symboliki w architekturze współczesnej” 1993 r. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1970 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1983 r.; wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora za działalność naukową i dydaktyczną.