Suchodolski Jacek ur. w 1950 r. w Szczecinie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: Wydz. Architektury PWr. – 1977 r.; asystent w Instytucie Architektury i Urbanistyki PWr. – 1977 r.; staż w Studio Cancila Architetture na Sycylii – 1979 r.; uprawnienia wykonawcze 1980–1982; dr n. t. – 1985 r.; adiunkt – 1985 r.; dr hab. – 1997 r.; prof. nadzw. PWr. – 2005 r.; praca we wrocławskim biurze projektowo-badawczym "Miastoprojekt" i uzyskanie uprawnień projektowych 1986–1989; praca w Zakładzie Architektury i Planowania Wsi od 1991 r.; czł. Sekcji Architektury i Urbanistyki Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN od 2000 r. Promotor pracy dr. Autor ponad 50 publikacji, w tym dwóch książek samodzielnie, współautor jednej. Tematyką opracowań jest sudecka architektura regionalna oraz problemy kontynuacji miejscowej tradycji budowlanej w powstających obecnie budynkach w Sudetach. Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.