Szablowski Janusz ur. w 1909 r. w Watyńcu, woj. wołyńskie, zm. w 1982 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PL – 1939 r.; mł. asystent w Katedrze Architektury PL 1937–1939; jeniec wojenny Oflagu Woldenberg 1939–1945; praca w PWr. od 1945 r.; asystent, st. asystent Katedry Architektury I 1947–1948; prac. Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego 1947–1949; Urząd Wojewódzki planowanie przestrzenne 1949–1950; st. asystent Wydz. Architektury PWr. 1947–1949; adiunkt – 1950 r.; kier. Katedry Projektowania Budowli Wiejskich (z-ca prof.) 1953–1972; dr n. t. – 1966 r.; kier. Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej we Wrocławiu 1958–1960; prezes Oddz. Wrocławskiego SARP 1950–1952. Autor wielu zrealizowanych obiektów budownictwa mieszkalnego, inwentarskiego i usługowego na obszarze Dolnego Śl., a także prac projektowych z dziedziny planowania przestrzennego i ruralistyki. Nagrody w kilku konkursach SARP o tematyce wiejskiej; „Mieszkalnictwo miasta Wrocławia” – 1953 r.; Medal X-lecia PRL, Złota Odznaka PWr., uwieczniony na tablicy pamiątkowej Wydz. Architektury.