Szmidt Bolesław ur. w 1908 r. w Petersburgu, zm. w 1995 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PW (praca dypl. wyróżniona rocznym stypendium do Włoch) – 1933 r. ; st. asystent prof. Franciszka Krzywdy-Polkowskiego w Katedrze Architektury Wnętrz i Krajobrazu WA PW 1933–1939; żołnierz kampanii wrześniowej – 1939 r. (internowany w Rumunii) i francuskiej – 1940 r. i 1941 r.; inicjator i pierwszy org. Polskiej Szkoły Architektury przy uniwersytecie w Liverpoolu 1942–1947; jej wykładowca, prof. i dyr.1945–1947; powrót do kraju – 1947 r.; nacz. arch. Międzynarodowych Targów Poznańskich 1947–1955; kier. Katedry, a później Zakładu Architektury Budowli Przemysłowych PWr. 1952–1978; stypendysta Fundacji Forda w USA – 1960 r.; visiting professor na uniwersytetach w Kanadzie (British Columbia – 1960 r., Quebec 1963–1965), Liverpoolu, Newcastle, Florencji i Rzymie 1966–1978; czł. Centralnej Rady Tech. Bud. Przem. 1953–1959; SARP od 1933 r.; prezes Oddziału Warszawskiego 1956–1958; czł. Komitetu Urbanistyki i Architektury PAN od 1960 r. oraz Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów 1975–1995. Autor ok. 110. publikacji - wśród nich: „Budownictwo mieszkaniowe” 1943 r., „Budowa szpitali” 1945 r., „O kompozycji architektonicznej” 1952 r., „Modern Architecture in Poland” 1960 r., „Ład przestrzeni” 1981 r. Laureat Honorowej Nagrody SARP – 1981 r.; autor i współautor: elewator zbożowy w Gdyni 1934–1936, Nowy Gmach Muzeum Narodowego w Krakowie (I nagroda w konkursie na projekt 1937–1939) – 1945 r., Komunalna Kasa Oszczędności w Warszawie – 1939 r., rozbudowa Centrali PKO (I nagroda w konkursie) – 1939 r. (zburzona w 1944 r.), Radiostacja w Raszynie – 1939 r. (zburzona w 1939 r.), Polskie Radio w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej – 1950 r. (z zespołem), Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 1949–1953, hale i pawilony na MTP 1947–1955; 31 nagród konkursowych (10 pierwszych nagród) 1933–1972. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Order Sztandaru Pracy II kl.; Medal „Za wybitne zasługi dla Politechniki Wrocławskiej”; Medal Prymasa Polski „Caritati in iustitia” za zasługi dla kościoła i narodu. Szerzej o nim: katalog wystawy „ Bolesław Szmidt. Architektura”, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 1976; Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biograficzny. Wyd. INTERPRESS, Warszawa 1984, s. 956–7.