Wręczycki Zygmunt ur. w 1935 r. w Kaleji. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Archit. PWr. – 1959 r.; dr n. t. – 1968 r.; doc. – 1982 r.; prof. nadzw. PWr. – 1999 r.; nauczyciel akad. od 1959 r.; kier. Zakładu Archit. Budowli Przemysłowych w Inst. Archit. i Urbanistyki 1980–1991 oraz 1994–1995; z-ca dyr. Inst. Archit. i Urbanistyki 1972–1984 i 1996–1999; dyr. Inst. Archit. i Urbanistyki 1984–1993 i 1999–2005; czł. RZ ZNP; wiceprezes 1970–1984; prezes Ogniska TKKF „Technik” 1972–1993; czł. SARP od 1960 r.; czł. ZO SARP we Wrocławiu 1967–1969. Promotor ponad 60 prac dyplomowych. Inicjator corocznych wystaw prac studenckich w Muzeum Architektury we Wrocławiu pod hasłem „Studenci Wydz. Architektury PWr. - Miastu” 1985–1990 r. Nagroda Senatu PWr. ze szczególne osiągnięcia w nauczaniu 1993 r. Autor i współautor: pięciu publikacji, 34 opracowań studialno-badawczych, autor i współautor przeszło 30 opracowań architektoniczno-urbanistycznych w ramach konkursów organizowanych przez SARP – uzyskując 12 nagród i wyróżnień. Równolegle z pracą na uczelni, wykonał ok. 70 opracowań projektowych pracując w następujących pracowniach 1959–2004: Spółdzielcze Biuro Projektów we Wrocławiu 1959–1964; Biuro Projektów Kamieniołomów 1964–1968; Zakład Studyjno-Projektowy PWr. 1968–1980; Pracownia Usług Architektonicznych SARP we Wrocławiu 1985–1992; Pracownia Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (projekty wnętrz) 1970–1990; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu 1995–2004; uprawnienia budowlane – 1963 r.; status Architekta Twórcy – 1981 r. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej; Złota Odznaka ZNP.