Żabiński Ryszard Wojciech ur. w 1929 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr. – 1954 r.; dr n. t. – 1964 r.; prof. – 1983 r.; PWr. Wydz. Architektury od 1954 r.; kier. Zakładu Urbanistyki 1982–1994 i Katedry Urbanistyki od 1994 r.; praca projektowa: Biuro Projektów m. Wrocławia 1954–1956; Pracownia Urbanistyczna m. Wrocławia 1956–1965 (m.in. generalny projektant planu ogólnego miasta); Biuro Studiów Komunikacji i Inżynierii Miejskiej 1965–1974 (m.in. generalny projektant układu komunikacyjnego Wrocławia); dyr. Zakładu Studyjno-Projektowego PWr. 1974–1983; rzeczoznawca SARP 1976 r. i TUP 1993 r.; czł. Komitetu Archit. i Urbanistyki PAN Sekcja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 1975–; czł. TUP; SARP; badania – urbanistyka i planowanie przestrzenne. Autor ponad 40 publikacji - ważniejsze: Rozwój urbanistyczny od 1945 r. do czasów dzisiejszych, w: Wrocław jego dzieje i kultura 1978, Urbanistyka 1976 (skrypt dla PTE). Promotor 25 prac dr. Nagrody: nauk. Min. Nauki i Szkol. Wyższego (III st.) – 1972 r.; dziesięciokrotnie w ogólnopolskich konkursach urbanistycznych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN; Złota Odznaka TUP; Złota Odznaka PWr. – 1970 r.; Złota Odznaka SARP – 1981 r. Szerzej o nim.: Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. OPI, W-wa 2002, t.IV, s. 894–5; Kto jest kim we Wrocławiu. Informator biograficzny. Wyd. FOX, W-w 1999, s. 547–8.