Czarczyński Wojciech ur. w 1933 r. w Poznaniu. Stopnie i tytuły naukowe pełnione funkcje: inż. – 1955 r.; mgr inż.– 1957 r.; dr n. t. – 1966 r.; dr hab. – 1995 r.; prof. nadzw. – 1995 r.; prof. – 2001 r.; asystent w Katedrze Elektroniki Wydz. Łączności PWr. 1955–1959; doc. w Instytucie Elektrotechniki i Elektrotechnologii 1975–1976; doc. w Instytucie Technologii Elektronowej PWr. – 1978 r.; czł. Senatu PWr. 1984–1986; dyr. Instytutu Technologii Elektronowej 1987–1990; kier. Zakładu Struktur Submikrometrowych Instytutu Technologii Elektronowej/Instytutu Techniki Mikrosystemów 1984–2001; czł. Sekcji Wiązek Elektronowych, Jonowych i Fotonowych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN 1988–1990; kier. pracowni 1957–1975 i 1976–1978; samodz. pracownik n-b 1970–1973; doc. w Oddziale Wrocławskim Przemysłowego Instytutu Elektroniki/Ośrodku Badawczo–Rozwojowym Elektroniki Próżniowej 1973–1978; emerytura od 2003 r. Wypromował czterech dr. n. t., dr hab. Autor 76 publikacji, dwóch książek. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Srebrny Krzyż Zasługi; Medal Edukacji Narodowej; Brązowy Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju. Szerzej o nim: 50 lat Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawn. PWr, Wrocław 2003, str. 176–177.