Bilek Franciszek ur. w 1908 r. w Tarnówce na Podolu, zm. w 1977 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: gimnazjum klasyczne w Odessie – 1906 r.; studia w Belgii, gdzie w Leodium (Liege) uzyskał dyplom inż. el. – 1910 r.; inżynier przy projektowaniu trakcji tramwajowej w Odessie – 1912 r., budowa nowej elektrowni w Odessie w ramach konsorcjum belgijskiego – 1912 r.; praca w British Engineer and Trades Syndicate Ltd. – 1921 r.; kier. budową elektrowni w Łodzi 1922–1923; w ramach firmy The Power and Traction Finance Company – Poland Ltd. buduje i uruchamia elektrownię w Pruszkowie; buduje el. kolej dojazdową Warszawa–Grodzisk i trakcję tramwajową w Zagłębiu Dąbrowskim; czł.–zał. Związku Elektrowni Polskich – 1919 r. oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich; czł. Zarządu Elektrowni Okręgu Warszawskiego do 1940 r., dyr. tech. elektrowni w Pruszkowie; uczestniczy w projektowaniu warszawskiego węzła kolejowego, współpracując równocześnie z Ministerstwem Przemysłu i Handlu w opracowaniu planu elektryfikacji Polski 1930–1939; praca przy odbudowie energetyki dolnośląskiej – 1946 r.; dyr. elektrowni wrocławskiej 1947–1948. Autor wielu prac, artykułów i referatów, zwłaszcza z zakresu postępów budowy i eksploatacji elektrowni parowych oraz elektrycznych węzłów trakcyjnych.