Sobierajski Marian ur. w 1947 r. w Czechowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektrycznego PWr. – 1971 r.; dr n. t. – 1976 r.; dr hab. – 1988 r.; prof. – 1996 r.; specj. w dziedzinie sieci i systemów elektroenergetycznych; kontynuator szkoły naukowej prof. J. Kożuchowskiego; zajmuje się szczególnie stabilnością lokalną i napięciową oraz komputerowymi metodami analizy rozpływów mocy i zwarć w sieciach elektroenergetycznych; dyr. Instytutu Energoelektryki PWr. 1993–1999; kier. Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych 2001–2003; czł. WTN; Komitetu Podstawowych Problemów Energetyki PAN; Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN i CIGRE. Wypromował czterech dr. Autor wielu rozwiązań aplikacyjnych, ponad 150 publikacji, współautor dwóch książek Sieci elektroenergetyczne (1973) i Analiza systemów elektroenergetycznych (1996).