Huzar Zbigniew Józef ur. w 1945 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1969 r.; dr n.t. – 1974 r.; dr hab. – 1990 r.; prof. nadzw. PWr. – 1922 r.; dyr. Centrum Obliczeniowego 1984–1992; dyr. Centrum Informatycznego 1992–1994; kier. Wydz. Zakładu Informatyki 1994–2004; dyr. Instytutu Informatyki Stosowanej od 2005; czł. Senatu PWr. 1991–1993; czł. zespołu ds. Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej i Informatyzacji w Nauce 1992–1993; Sekcji Informatyki KBN 1994–1995; Polskiego Towarzystwa Informatycznego od 1982 r.; czł. grupy roboczej IFIP/TC 8/WG 8.5 (International Federation of Information Processing) od 1990 r.; wiceprzewodniczący Sekcji Inżynieria Oprogramowania Komitetu Informatyki PAN od 1997 r. Wypromował czterech dr. n. t. Autor 110 publikacji, pięciu książek. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal Edukacji Narodowej; Medal PWr.