Bać Zbigniew Antoni ur. w 1930 r. w Rzeszowie. Stopnie i tytuły naukowe: mgr inż. arch. Wydz. Architektury PWr. – 1956 r.; dr n.t. – 1967 r.; prof. – 1990 r. Praca zawodowa: pracownik Katedry Architektury Mieszkaniowej PWr. (asystent, st. asystent, adiunkt, doc., prof.) od 1956 r.; kier. Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej od 1993 r.; członek Senatu PWr. 1998–2001; z-ca dyr. ds. naukowych Instytutu Architektury i Urbanistyki 1975–1980; kier. i twórca Międzynarodowej Szkoły Naukowej „HABITAT” od 1985 r.; organizator corocznych Szkół Letnich, międzynarodowych warsztatów i seminariów. Wykładowca i współtwórca Wydz. Architektury w Mosulu – Irak 1980–1983; dziekan i twórca Wydz. Architektury WSGN w Warszawie 1998–2001. Pełnione funkcje: członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN od 1995 r.; przewodniczący Sekcji Archit. Komit. Archit. i Urbanistyki PAN 2000–2003; przewodniczący Komit. Archit. i Urbanistyki PAN 2003-2006; członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji „City and Culture” Sztokholm 1997–1998; przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kultury Ekologicznej Dworu Czarne – Euroregion Nysa od 2000 r.; recenzent i członek Sekcji Architury i Urbanistyki KBN 1995–1998; recenzent „Grant Agency of Czech Republic 1998–2001; członek Kolegium Sędziów Konkursowych ZG SARP od 1992 r.; uczestnik Międzynarodowego I i II Kongresu „Kultura Czasu Przełomu” Poznań – 1998 r.; członek Rady Naukowej – Wydawnictw „Architectus” i „Archivolta” od 1998 r.; członek Prezydium ZG SARP 1988–1991; członek jury międzynarodowych i krajowych konkursów architektoniczno–urbanistycznych 1995 r.; komisarz obchodów 50-lecia Wydz. Architektury. Wypromował: 115 prac dyplomowych, 13 dr n.t., 25 recenzji wydawniczych, 20 recenzji prac doktorskich, osiem recenzji prac habilitacyjnych, dziewięć opinii do tytułu profesorskiego. Recenzent dwóch nominacji na doktora honoris causa – prof. Waltera Henna i prof. Jaime Lernera PK 2000 r., 2001 r. Autor 32. publikacji oraz redakcji prac zbiorowych „HABITAT” (15). Uprawnienia budowlane 1967 r. Status Twórcy 1980 r. Ważniejsze opracowania badawcze dotyczą środowiska mieszkaniowego w ujęciu interdyscyplinarnym. Praca zawodowa: Zakład Studiów i Kompozycji Architektonicznej; Zakład Studyjno–Projektowy PWr. 1956–1972; „Miastoprojekt” Wrocław 1972–1983; Biuro Projektów Mosul-University 1980–1983; PUA SARP–Wrocław od 1984 r.; Pracownia Projektowa „HABITAT” we Wrocławiu od 1993 r. Laureat wielu konkurów architektektonicznych krajowych i międzynarodowych: 36 nagród i wyróżnień m.in. na Operę i Teatr w Nowym Sadzie, Jugosławia I Nagroda 1961 r., współautor 1/3, oraz na prefabrykowany przyszłościowy zespół mieszkaniowy w Japonii 1974 r.; przyszłościowe osiedla Katowice Radzionków 1975 r., współautor E. Król–Bać. Ważniejsze realizacje: dom atrialny we Wrocławiu 1967 r.; seria pokonkursowa szkół typowych realizowanych w całej Polsce 1967–1975; liceum w Zakopanem 1975 r., współautor 1/3; domy szeregowe ul. Garwolińska 10 a-e we Wrocławiu 1975 r.; Hotel Zespół Sportowy „ŚLĄSK” 1978; dom bliźniaczy w Jeleniej Górze, ul. Wołkowa 1978 r., współautor ?????????