Bagiński Eugeniusz ur. w 1930 r. w Skrodzie M. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr KUL Wydz. Filozoficzny – 1957 r., ; dr UAM – 1971 r.; dr hab. PWr. – 1981 r.; prof. – 1993 r. ; projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 1960–61; st. projektant w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej; kier. zespołu konsultacyjno–weryfikującego 1961–68; konsultant Pracowni Urbanistycznej w Zielonej Górze 1961–76; pracownia wrocławska Zakładu Zagospodarowania Turystycznego GKKFiT 1968–69; prodziekan – Wydz. Architektury PWr.; z-ca dyr. Instytutu Architektury i Urbanistyki; dyr. Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki; wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu socjologii miasta i urbanizacji na AR, AE i UWr.; czł. TUP od 1961 r.; Głównej Komisji Rewizyjnej; PTS od 1963 r.; Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich 1958–62; Towarzystwa Przyjaciół KUL-u od 1962 r.; w Sekcji Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego KBN. Specjalizacja naukowa: socjologia miasta i urbanizacji, społeczne podstawy planowania przestrzennego. Wypromował ośmiu doktorantów. Autor 72 publikacji, w tym ośmiu książek. Wybrane publikacje: Preferencje mieszkaniowe ludności miasta górniczego, Wrocław 1972; Rodowód nowego miasta Jelcz-Laskowice, Wrocław 1993; Wrocław w opinii swoich mieszkańców, Wrocław 1998. Redaktor i współautor 11. książek, które opatrywał wstępem. Odznaczenia i nagrody: Złoty Krzyż Zasługi – 1986 r.; Złota Odznaka Honorowa TUP – 1979 r.; Złota Odznaka PWr. – 1995 r.; Nagroda Państwowa Trzeciego Stopnia – 1963 r. (zesp.); Nagroda indywidualna Trzeciego Stopnia MNSzWiT – 1983 r. Wyróżnienia I st. – 1968 r. i II st. – 1975 r. w konkursach urbanistycznych i architektoniczno-urbanistycznych. Szerzej o nim: Kto jest kim we Wrocławiu. Informator biograficzny. Wyd. FOX, Wrocław 1999, s. 17–18.