Chorowska Małgorzata Jolanta ur. w 1958 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. arch. (z wyróżnieniem) Wydz. Architektury PWr. – 1982 r.; dr n.t. (Średniowieczne kamienice mieszczańskie we Wrocławiu) – 1991 r. ; dr hab. (Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne) – 2004 r. Kontynuatorka szkoły naukowej prof. J. Rozpędowskiego. Autorka lub współautorka 29 publikacji, dwóch książek. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.