Kostowski Andrzej ur. w 1929 r. w Kaliszu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: inż. – 1953 r.; praca we Wrocławskich Zakładach Włókien Sztucznych 1953–1956; asystent w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej – 1955 r.; mgr inż. – 1958 r.; dr n. t. – 1967 r.; doc. – 1990 r.; zainteresowania naukowe dot. ciągu magnetycznego maszyn asynchronicznych. Jako współautor konstrukcji i technologii elektromagnesów do napinania blach poszycia wagonów kolejowych otrzymał nagrodę Wrocławskie Dzieło – 1976 r. Szerzej o nim: Absolwenci. Losy absolwentów, którzy rozpoczęli studia na Wydz. Elektrycznym w 1949 r., Oficyna Wyd. PWr., 2004.