Kędzior Władysław ur. w 1932 r. w Rudnie Małej, pow. Rzeszów. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. na Wydz. Elektrycznym PWr. – 1956 r.; dr inż. – 1967 r.; doc. – 1972 r.; asystent w Katedrze Maszyn Elektrycznych – 1955 r.; staż przemysłowy w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych Dolmel we Wrocławiu 1957–1959; pracował w Zakładzie Badań i Pomiarów Energopomiar – Oddz. Wrocław 1957–1959; praca na PWr. w Katedrze Elektrycznych Układów Napędowych – 1964 r.; w Zakładzie Teorii i Budowy Elektrycznych Układów Napędowych Instytutu Układów Elektromaszynowych od 1968 r.; kier. seminarium naukowego Dynamika Układów Elektromechanicznych 1977–1982; kier. Zespołu Elektrycznych Układów Napędowych 1982–1990; z-ca dyr. Instytutu ds. dydaktyki 1976–1978; z-ca dyr. ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem 1987–1991. Gł. kierunek zainteresowań naukowych: teoria i budowa rozruszników wiroprądowych do układów napędowych z silnikami indukcyjnymi pierścieniowymi. Prace te zostały uznane za pionierskie w Polsce zarówno w zakresie teorii powstawania prądów wirowych w litych materiałach ferromagnetycznych, jak i ze względu na dużą przydatność praktyczną w gospodarce narodowej (wdrożenia w napędach przenośników taśmowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego i kopalni siarki oraz miedzi). Autor 28 artykułów i referatów, 10 patentów, 75 opracowań naukowo–badawczych dla przemysłu oraz dwa skrypty dydaktyczne. Promotor 10 dr. oraz recenzent siedmiu prac dr. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną wyróżniony nagrodą Senatu PWr., otrzymał dziewięć nagród rektora PWr. i dziekana Wydz. Elektrycznego. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. – 1972 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1976 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1988 r.