Fiedor Bogusław ur. w 1946 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent AE we Wrocławiu; dr n. ekon. – 1975 r.; dr hab. – 1986 r.; prof. – 1991 r.; dyr. Instytutu Ekonomii od 1991 r.; kier. Katedry Ekonomii Ekologicznej od 1996 r.; czł. Senatu AE we Wrocławiu i przewodniczący Komisji Zagranicznej Senatu od 1993 r.; rektor AE we Wrocławiu 2005–2008; Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Oddział Polski – wiceprzewodniczący 1994–2002; przewodniczący Komisji Rewizyjnej od 2002 r.; przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych Oddziału Wrocławskiego PAN 1994–2002; czł. od 1994 r. i wiceprzewodniczący od 1997 r. Rady Strategii Społeczno–Gospodarczej przy Rządzie RP; w Komitecie Nauk Ekonomicznych PAN – czł. z wyboru w kadencjach 1997–1999, 2000–2002, 2003–2005; w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego – czł. z wyboru w kadencji 2000–2002; czł. Państwowej Rady Ochrony Środowiska w kadencji 2001–2006; czł. z wyboru w Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych przy premierze RP 2003–2006; wiceprzewodniczący z wyboru Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN od 2003 r.; czł. Environmental Advisory Council Prezydenta Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie 1991–1994. Stworzył i rozwija szkołę ekonomii środowiska. Wypromował dziewięciu dr., wśród wychowanków trzech dr. hab. Autor ok. 360 publikacji naukowych, w tym (jako autor bądź współautor w istotnej części) 22 książek i monografii. Odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej. Szerzej o nim: Who is Who w Polsce – encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków.