Magott Jan ur. w 1951 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1975 r.; dr n. t. – 1978 r.; dr hab. – 1989 r.; kier. Zakładu Systemów Oprogramowania Instytutu Cybernetyki Technicznej od 1997 r.; z-ca dyr. Instytutu Cybernetyki Technicznej 1999–2002; czł. Komitetu Programowego International Workshop on Petri Nets and Performance Models w: Kioto, Japonia – 1989 r., Melbourne, Australia – 1991 r., Tuluza, Francja – 1993 r., St. Molo, Francja – 1997 r. Twórca Szkoły Naukowej Techniki Opisu Formalnego Systemów Informatycznych Czasu Rzeczywistego. Wypromował dr. n. t. Autor 61 publikacji, dwóch książek. Odznaczenia: Srebrna Odznaka AZS. Szerzej o nim: Złota Księga Nauk Technicznych 2003, wydawnictwo Helion str. 240.