Kozaczewska-Golasz Hanna ur. w 1942 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe orz pełnione funkcje: absolwentka Wydz. Architektury PWr. – 1966 r.; dr n. t. – 1973 r.; dr hab. – 1991 r.; prof. nadzw. – 1997 r.; z-ca dyr. Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWr. 1993–1999; czł. Stowarzyszenia Historyków Sztuki – 1971 r. Wypromowała dr. n. t. Autorka 31 publikacji, w tym dwóch książek (do 2004 r.) Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Srebrny Krzyż Zasługi R.P.