Jurkiewicz Zdzisław Józef ur. w 1931 r. w Wolsztynie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PWr. – 1956 r.; dr n. t. – 1965 r.; przewód kw. II st. (PWSSP Poznań) – 1980 r.; prof. sztuk plast. – 1996 r.; rzeczoznawca w zakresie oceny dzieł sztuki współczesnej mian. przez Min. Kultury i Sztuki; prac. naukowo-dydaktyczny Wydz. Architektury PWr. od 1956 r.; asystent, adiunkt 1965–1981; doc. 1981–1992; kier. Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby 1987–1993; prof. – 1992 r.; kier. Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby od 1996 r.; prac. naukowo-dydaktyczny w zakresie rysunku, malarstwa i teorii barw; prace malarskie umieszczane w zbiorach kraj. i zagr. m. in. w Galerii Lambert w Paryżu, Muzeum w Ystad, The Power GaIlery w Sydney, The Kościuszko Foundation w Nowym Jorku, Muzeum Sztuki Współczesnej w Sao Paulo, Centro de Arte y Communication w Buenos Aires, Międzynarodowym Muzeum Salvador Allende w Hawanie, Muzeum Modern Art w Hünfeld w Niemczech, The Museum of Contemporary Art w Los Angeles, Commision de Cultura de AEBU w Montevideo w Urugwaju; udział w wystawach m. in.: w National Museum of Art w Osace, Presences Polonaises w Centrum Pompidou w Paryżu, wystawie „Redukta” w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie; fotografie obiektów astronomicznych, rzadkich roślin (wilczomleczowatych oraz amorphophallus) i cykl „Małe zwierzątka”; liczne opracowania krytyczne o sztuce współczesnej; czł.: Związku Polskich Artystów Plastyków; „Grupy Wrocławskiej”; uczestnik Sympozjum Plastycznego „Wrocław 70”; poszukuje inspiracji na polu nauki, szczególnie nauk ścisłych – matematyki, fizyki, kosmologii; jego twórczości towarzyszy autokomentarz od 1961 r.; we wczesnych pracach nawiązuje do mikroform biologicznych (Mutacje 1959–1960), (Labirynty – 1988 r.). Publikacje: „Manifest” – 1967 r., „Alfabet” – 1973 r., w: „Kontrapunkt”, „Od percepcji barwy do projektowania barw w otoczeniu człowieka” – 1997 r. Odznaczenia: Krzyż Komandorski O.O.P.; Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi; Nagroda Min. Kultury i Sztuki na Triennale Wrocław '95; Nagroda im. C. K. Norwida za całokształt twórczości artystycznej; trzy nagrody na Międzynarodowym Triennale Rysunku we Wrocławiu; liczne nagrody rektorskie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne; Nagroda Senatu PWr. za szczególne osiągnięcia w dydaktyce. Szerzej o nim: Kto jest kim we Wrocławiu. Informator biograficzny. Wyd. FOX, W-w 1999, s. 185, Encyklopedia Wrocławia. Wyd. Dolnośląskie 2000, s. 313.