Barski Marian Andrzej ur. w 1927 r. w Lesznie Wlkp., zm. w 2005 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PWr. – 1952 r. (dyplom z wyróżnieniem); dr n. t. – 1972 r.; prof. nadzw. – 1993 r.; pracę na uczelni rozpoczął już jako student II roku studiów w Katedrze Projektowania Budynków Mieszkalnych na Wydz. Archit. PWr.; kier. Zakładu 1981–1987; prodziekan 1984–1987; dziekan 1987–1990; czł. Senatu i Komisji Senackich 1984–1990; czł. Komisji Arch. i Urban. PAN we Wrocławiu; Sekcji Arch. i Urban. Komitetu Arch. i Urban. PAN; czł. PZITB, SARP i Kolegium Sędziów Konkursowych; uprawnienia budowlane – 1959 r.; Prawa Twórcy – 1980 r.; praca u prof. T. Brzozy przy projektowaniu osiedla mieszkaniowego w Wojcieszowie – 1948 r. i Pawilonu Chemii na Wystawie Ziem Odzyskanych – 1948 r.; współpraca z prof. Z. Kupcem przy konkursach na budynki PWr.; Dom Turysty w Zakopanem – 1952 r.; schronisko nad Morskim Okiem – 1952 r.; przy projektach realizacyjnych Wydz. Lotniczego i Elektrycznego – 1956 r. oraz Instytutu Telekomunikacji i Akustyki PWr.; równolegle pracował w Zakł. Osiedli Robotniczych 1948–1949; Miastoprojekcie 1949–1969; Zakładzie Studyjno-Projektowym PWr.; st., gł. i generalny projektant Nowego UWr, PWr., Nowej AM we Wrocławiu; współautor projektów konkursowych i realizacyjnych UWr – 1954 r., zabudowy pl. Grunwaldzkiego we Wrocławiu – 1964 r. (rozbudowa WSR – Wydz. Rolniczy, Klinika Chorób Wewnętrznych, Położnicza i Wydz. Weterynarii); DS „Parawanowiec”; Wydz. Elektrotechniki AGH w Krakowie – 1975 r.; Nowej AM we Wrocławiu – 1975 r.; zaprojektował zagospodarowanie terenu UWr "Między mostami" nad Odrą, Inst. Matematyki, Chemii, Fizyki, laboratoria i audytoria 1971–2003; Blok Diagnostyczny i Intensywnej Terapii AM – 1999 r.; domy studenckie i asystenckie UWr; hotele pielęgniarek AM – 1980 r.; współautor Domu Towarzystwa Salezjańskiego i Zgromadzenia Sióstr MBM – 1991 r.; przejść podziemnych na pl. 1 Maja we Wrocławiu; szeregu domów jedno- i wielorodzinnych we Wrocławiu i regionie Dolnego Śl.; w budowie kompleks obiektów klinicznych, naukowych i gospodarczych Nowej AM we Wrocławiu. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1975 r.; Srebrny Krzyż Zasługi – 1954 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1964 r.; Medal KEN – 1990 r.; Medal 35- i 40-lecia PWr.; Srebrny Medal Opiekuna Pamięci Narodowej; Złota Odznaka PWr. i Towarzystwa Miłośników Wrocławia; Zasłużonemu dla Woj. i M. Wrocławia; Zasłużonemu dla Budownictwa; Nagroda Artystyczna M. Wrocławia zesp. – 1956 r.; Nagroda Wojewody Wrocławskiego – 1976 r.; Mister Wrocławia za Inst. Matematyki UWr – 1971 r.; Nagroda Ministra Bud. i Gosp. Przestrz. za DS UWr „Ołówek i Kredka” – 1992 r.; najpiękniejszy budynek plombowy przy ul. Pasteura 17a we Wrocławiu – 1995 r. Czł.: SARP; PAN (Komisja Architektury i Urbanistyki); Kolegium Sędziów Konkursowych; Stow. Szarych Szeregów i Światowego Związku Żołnierzy AK. Szerzej o nim: Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków. Wyd. Hűbners blaues Who is Who, Zug 2003, s. 152, Architectus 2002, nr 2 (12), s. 111–120. Pryzmat nr 186.