Pawelski Roman ur. w 1934 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. art. plast., rzeźbiarz; absolwent PWSSP (dyplom z wyróżnieniem) – 1960 r.; prac. Wydz. Architektury PWr od 1963 r.; przewód kwalif. I stopnia – 1979 r.; przewód kwalif. II stopnia; doc. – 1989 r.; prof. nadzw. – 1994 r.; zafascynowany rzeźbą, głównie w granicie; zainteresowania - portret-głowa oraz rzeźba plenerowa; realizacja pomnika Profesorów Lwowskich wg projektu Borysa Michałowskiego (1963 r.), Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Sobótce (1966 r., granit), monument dla audytorium Chemii UWr (1975 r., beton zbrojony), rzeźba „Leżąca” w osiedlu Wrocław–-Huby (1978 r., granit), wystawy okręgu wrocławskiego ZPAP; wystawy zbiorowe i indywidualne; popiersie K. Lipińskiego (1992 r., granit) przy Akademii Muzycznej, popiersie J. Piłsudskiego w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, popiersie prof. M. Gębarowicza (1995 r., marmur) w Ossolineum we Wrocławiu, popiersie D. Smoleńskiego w PWr. (2005 r.), płaskorzeźba M. Dąbrowskiej w Zespole Szkół we Wrocławiu, Madonna z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym kościoła w Jeleniej Górze (1998–1999, drewno), tablica pamiątkowa poświęcona Nauczycielom Akademickim – Wydz. Archit. PWr.; wystawy okręgowe ZPAP (13x w okresie 1962–1985), plenery rzeźbiarskie i wystawy poplenerowe (4x, 1964–1977), udział w wystawach ogólnopolskich indywidualnych i zbiorowych, międzynarodowa wystawa rzeźby w Japonii (1977 r., 1978 r.); liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach rzeźbiarskich, juror konkursów rzeźbiarskich. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Złoty Krzyż Zasługi; 11. nagród JM Rektora.