Műller Stefan ur. w 1934 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prac. PWr. od 1964 r.; prof. nadzw. – 1998 r.; specjalizuje się w teorii architektury najnowszej i związkach pomiędzy zastałym środowiskiem przyrodniczym i kulturowym, a nową architekturą. Autor lub współautor ponad 30. konkursów architektonicznych i urbanistycznych; architekt miasta Wrocławia 1990–1991. Autor ponad 40. realizacji architektonicznych: twórca dwóch międzynarodowych wystaw TERRA 1 i TERRA 2; zbudował: rynek w Jaworze 1957–1970, budynek mieszkalno–usługowy we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 133–135, kościół św. Stanisława Kostki – 1982 r. przy ul. Hubskiej, domy mieszkalne przy ul. Belgijskiej – 1986 r.; dom 1-rodzinny przy ul. Sudeckiej 143; osiedle mieszkalne ul. Porannej i Róży Wiatrów; parking wielopoziomowy przy ul. Łaciarskiej – 1999 r.; dom wypoczynkowy „Granit” w Szklarskiej Porębie, kościół w Suwałkach. Szerzej o nim: Encyklopedia Wrocławia. Wyd. Dolnośląskie, W-w 2000, s. 533, K. Krajewski, Mała Encyklopedia Architektury i Wnętrz, Ossolineum 1974, s. 91.