Czerner Olgierd Władysław ur. w 1929 r. w Świętochłowicach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: architekt, historyk architektury, konserwator zabytków, absolwent Wydz. Architektury PWr. – 1951 r.; dr n.t. – 1960 r.; dr hab. – 1967 r.; prof. – 1977 r.; prof. zw. – 1994 r.; prac. etatowy na PWr., Katedra Architektury Polskiej od 1951 r.; adiunkt – 1960 r.; prof. 1977 r. Konserwator w Pracowni Konserwacji Zabytków Oddziału we Wrocławiu od 1953 r.; projektant w Miastoprojekcie Wrocław – 1955 r.; konserwator zabytków m. Wrocławia w Prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia 1955–1965; organizator i dyr. Muzeum Architektury we Wrocławiu 1965–1999; odbudowa ciągów kamienic przy ul. Białoskórniczej i Psie Budy we Wrocławiu; restauracja i uratowanie wszystkich gotyckich kościołów na Starym Mieście we Wrocławiu m.in. kościoła Najświętszej Marii Panny; odbudowa barokowego klasztoru i przekazanie go Wydz. Filologicznemu UWr; nadzór nad zbudowaniem budynku Panoramy Racławickiej i konserwacją obrazu; restaurator kolegiaty MNP w Głogowie od 1986 r.; zainicjowanie powstania Komitetu Narodowego Ukrainy przy ICOMOS; współtworzenie międzynarodowego dokumentu Karty Miast Historycznych, tzw. Karty Waszyngtońskiej; zorganizowanie światowej konferencji poświęconej sztuce cmentarzy – 1993 r. Autor książek „Rynek Wrocławski”, "Wrocław na dawnej rycinie", "Lwów na dawnej rycinie i planie"; współautor książek "Awangarda architektury polskiej 1918–1939", "Architektura Wschodniej Europy między dwoma wojnami" wydanych w j. franc., ang. i polskim; czł. SARP od 1951 r.; współzałożyciel Międzynarodowej Rady Zabytków i Zespołów Zabytkowych ICOMOS 1965 r. obecnie czł. hon.; prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS 1985–1994; wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu ICOMOS 1990–1993; kilkakrotny przedstawiciel Polski do Międzynarodowego Centrum Ochrony Dóbr Kultury w Rzymie; uczestnik obrad Komitetu Światowego Dziedzictwa przy UNESCO; Stow. Konserwatorów Zabytków; Tow. Opieki nad Zabytkami; Międzynarodowa Konfederacja Muzeów Architektury; ICOM. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Indywidualna Nagroda I Stopnia Ministra Kultury i Sztuki. Szerzej o nim: Kto jest kim we Wrocławiu. Informator biograficzny. Wyd. FOX, W-w 1999, s. 65–66, Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie 2000, s. 127, Architectus 2002 nr 1 (11), s. 165–172, Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków. Hübners blaues Who is Who, Zug 2003, s. 643; Czerner, O., Architektury istnienie i zachowanie – z szuflady Profesora, Wrocław 2004.