Dziedzic Andrzej ur. w 1957 r. w Żarowie (woj. dolnośląskie). Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1981 r.; dr n. t. – 1986 r.; dr hab. – 2001 r.; pełnomocnik dziekana Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ds. jakości kształcenia od 2002 r.; czł.: PAN – Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Sekcja Technologii Elektronowej i Technologii Materiałów Elektronicznych od 1996 r.; PAN Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Sekcja Mikroelektroniki od 2003 r. PAN Oddz. Wrocław – Komisja Inżynierii Materiałowej - czł. i sekr. od 1996 r.; Microelectronics Reliability – cz. Editorial Bard od 2002 r.; Polska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Mikroelektronicznych IMAPS – prezydent 2003–2005. Autor 183 publikacji.