Suchnicka Hanna ur. w 1939 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. bud. – 1962 r.; dr. n. t. – 1970 r.; dr hab. – 1979 r.; prof. nadzw. PWr. – 1991 r.; z-ca dyr. Instytutu Geotechniki 1980–1981; rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich od 1991 r.; sekr. wyd. Studia Geotechnica 1969–1981; czł. PTMTS (czł. Zarządu przez jedna kadencję), sekr., a przewodniczącą Komisji Rewizyjnej od roku 1998 r.; ISSMFE, po zmianie nazwy ISSMGE (Międzynar. Stowarzyszenie Mech. Gruntów i Inżyn. Geotech.) od 1981 r.; aktualnie jest przedstawicielem PKG (od 1964 r.) w jednej z Technicznych Komisji ISSMG; czł. PAN-owskich agend: Sekcji mechaniki gruntów i skał oraz fundamentowania (Wydz. IV), obecnie geotechniki od 1987 r., a Komisji Budownictwa i Mechaniki, Oddz. Wrocławski od 1993 r. Wypromowała dr. n. t. Autorka 82 publikacji. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal Edukacji Narodowej; Złota Odznaka PWr.