Kremens Zdzisław B. ur. w 1952 r. w Zielonej Górze. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Elektrycznym PWr. (z wyróżnieniem) – 1976 r.; obrona rozprawy doktorskiej z zakresu eliminacji błędów systematycznych w rozpływach mocy czynnych w systemach elektroenergetycznych – 1979 r.; dr hab. (monografia hab. na temat oceny stanu pracy SEE, za którą otrzymał Nagrodę IV Wydz. PAN) – 1990 r.; prof. – 1996 r.; prac. naukowo–dydaktyczny w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Instytutu Energoelektryki PWr. od 1979 r.; kier. tamże 1993–1998; dyr. gabinetu rektora PWr. 1990–1993; prorektor ds. dydaktyki 1993–1996; dziekan w Central Connecticut State University w USA – 1998 r.; staż naukowy w Akademii Nauk Rosji w Irkucku oraz w ZE we Wrocławiu. Wielokrotnie przebywał na uniwersytetach zachodnich (USA, RFN, Anglia i in.). Czł. hon. społeczności akademickiej w Central Connecticut State University. Autor trzech książek oraz ponad 60 publikacji. Wypromował dwóch dr. Za działalność naukową oprócz nagrody PAN otrzymał dwie nagrody ministra i 10 nagród rektora, a także pięć wyróżnień w USA za najlepszy grant amerykański i za indywidualny wkład w europejski program edukacyjny.