Trzynadlowski Andrzej M. ur. w 1941 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. el. i dr hab. na Wydz. Elektrycznym PWr.; adiunkt na PWr. w Instytucie Układów Elektromaszynowych 1974–1981; z-ca dyr. Instytutu ds. rozwoju kadry 1978–1979; Visiting Assist. Prof., Electrical Engineering Dept., Univ. of Salahuddin, Arbil, Iraq 1979–1982; Visiting Assist. Prof., Electrical Engineering Dept., Univ. of Texas – Arlington 1983–1984; Assist. Prof., Electrical Engineering Dept., Univ. of Wyoming 1984–1987; Assoc. Prof., Electrical Engineering Dept., Univ. of Nevada, Reno (UNR) 1987–1992; Professor, Electrical Engineering Dept., UNR, od 1993 r. Danfoss Visiting Prof., Aalborg University (Dania) – 1997 r. Research Fellow, Naval Surface Warfare Center, Annapolis, Maryland – 1998 r. Member, Industrial Drives Committee (IDC) i Industrial Power Converters Committee (IPCC), IEEE Industry Applications Society (IEEE-IAS). Chair, Fellow Nominations and Awards Subcommittee, IPCC. Member, Eta Kappa Nu – 1986 r. IEEE-IAS Myron Zucker Award – 1993 r. Fellow of IEEE – 1999 r. Zainteresowania naukowe: sterowanie przekształtników energoelektronicznych i układów napędowych. Pionier modulacji losowej (random PWM) w sterowaniu przekształtników i teorii parametrów węzłowych (key parameters) w projektowaniu napędów elektrycznych. Wypromował sześciu doktorów. Autor 150 publikacji naukowych, w tym pięciu książek, dwóch rozdz. w monografiach zbiorowych i 25 artykułów w IEEE Transactions. Współautor 12 patentów. Kier. projektów naukowo-badawczych dla US Department of Defense, US Department of Energy, General Motors Corp. i Texas Instruments Inc. Szerzej o nim: biografia dostępna w bieżących wydaniach Who’s Who in the World i Who’s Who in America.