Orłowska-Kowalska Teresa ur. w 1948 r. w Kożuchowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka PWr.; mgr inż. – 1972 r.; dr inż. – 1976 r.; dr hab. – 1990 r.; prof. – 2004 r.; prof. nadzw. – od 1993 r.; dyr. Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych od 2002 r.; z-ca dyr. Instytutu ds. dydaktyki i współpracy z zagranicą 1991–1993; kier. Zakładu Napędów Elektrycznych od 1990 r.; prodziekan ds. studiów dziennych 1996–1999; czł. Senatu PWr. 1993–1999; czł. Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego KE PAN od 1991 r.; czł. Komitetu Elektrotechniki PAN od 1996 r.; czł., przewodnicząca Sekcji T10A KBN 1995–2000; SEP od 1970 r.; IEEE od 1993 r.; WTN od 1997 r.; CIGRE od 1998 r.; European Power Electronics Association od 2000 r.; IMACS od 2000 r.; PTETiS od 2002 r.; koordynatorka projektu POCEE w ramach programu Tempus (1995–1998); gł. obszar zainteresowań naukowych: automatyka napędu elektrycznego, zastosowania teorii obserwatorów, metod sztucznej inteligencji. Autorka i współautorka ponad 160 artykułów i referatów naukowych, krajowych i zagranicznych; książki, jednej monografii oraz sześciu rozdziałów w trzech monografiach naukowych krajowych (KE PAN); współautorka rozdziału w monografii zagranicznej (Physica-Verlag, Springer), dwóch skryptów dydaktycznych. Wypromowała pięciu dr. Stały recenzent w IEEE Transactions on Industrial Electronics od 1996. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1993 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1998 r.; nagroda Senatu PWr. – 1995 r.; wiele nagród rektora PWr. Laureatka Zespołowej Nagrody Prezesa RM za Wybitne Krajowe Osiągnięcie Naukowo–Techniczne w 2001 r. oraz Indywidualnej Nagrody Ministra Edukacji.