Łydżba Dariusz Damian ur. w 1960 r. w Bierutowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: asystent stażysta – 1984 r.; asystent – 1985 r.; st. asystent – 1988 r.; adunkt – 1990 r.; mgr inż. – 1984 r.; dr – 1990 r; dr hab. – 2002 r.; kier. Zakładu Mechaniki Górotworu i Budownictwa Podziemnego od 2003 r.; z-ca dyr. Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki od 2003 r.; kier. specjalności Budownictwo Podziemne i Inżnieria Miejska od 1992 r.; czł. Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Skał; kontunuator cyklicznych konferencji Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i kontynuator szkoły naukowej: Mechanika Górotworu i Budownictwo Podziemne. Autor 56 publikacji. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.