Dziuban Jan ur. w 1951 r. w Sanoku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1974 r.; dr n. t. – 1978 r.; dr hab. – 2002 r.; adiunkt 1978–2004; pełnomocnik Rektora ds. spółek 1990–1992; czł. Zarządu Polskiego Towarzystwa Technik Sensorowych od 1992 r.; Komitetu Sterującego Eurosensors od 1993 r.; Komitetu Sterującego Nano i Mikroelektroniki Próżniowej IVNC od 1999 r.; Komisji Mikroinżynierii Komitetu Budowy Maszyn PAN od 2003 r. Twórca polskiej mikromechaniki krzemowej, nagrodzony Nagrodą Zespołowa MEN – 1997 r.; Nagrodami SEP – 199 r.; IMAPS – 1997r.; Eurosensors – 1997 r., 1999 r.; wychowawca laureata Stypendium Fundacji Nauki Polskiej – 1997 r. Współwychowawca dwóch dr., promotor dwóch prac dr. Autor ponad 110 prac naukowych i patentów i książki.