Gałczyński Stefan ur. w 1933 r. w Liszynie k. Płocka. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1958 r.; asyst. – 1964 r.; st. asyst. – 1968 r.; dr – 1968 r; dr hab. – 1975 r.; prof. nadzw. – 1985 r.; prof. zw. –1997 r.; kier. Zakładu Mechaniki Górotworu i Budownictwa Podziemnego 1992–2003 r.; dziekan Wydz. Budownictwa Lądowego 1987–1990; dyr. Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki 1993–1996 i 1999–2003; czł. Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Skał; kontynuator cyklicznych konferencji Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i kontynuator szkoły naukowej: Mechanika Górotworu i Budownictwo Podziemne. Wypromował siedmiu dr. n. t., wśród wychowanków: dr hab. Autor 149 publikacji, podręcznika, skryptu. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal Edukacji Narodowej; Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.; Srebrna Odznaka NOT; Srebrna Odznaka PziTB; Odznaka Budowniczy Wrocławia.