Zamojski Wojciech Stefan ur. w 1939 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: asystent w Katedrze Konstrukcji Maszyn Cyfrowych na PWr. – 1965 r.; dr – 1969 r.; adiunkt – 1969; r. doc. – 1972 r.; dr hab. – 1980 r.; prof. nadzw. n. t. - dyscyplina informatyka – 1987 r.; prof zw. PWr.; z-ca dyr. ds. badań i rozwoju kadry naukowej Instytutu Cybernetyki Technicznej 1984–1987; dyr. tego Instytutu 1987–1993; kier. zakładu naukowo-dydaktycznego (Zakład Systemów Komputerowych) od 1973 r.; zał. i rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Legnicy 1994–1999; twórca szkoły naukowej; teoria niezawodności systemów. Wypromował 16 dr. n. t.; wśród wychowanków trzech dr. hab. Autor ponad 100 publikacji, trzech książek i kilku skryptów; inicjator i org. cykli konferencji: International Conference Reliability and Eksploitation of Computer Systems RELCOMEX oraz międzynarodowych szkół naukowych MICROCOMPUTER. Współtwórca kierunku informatyka na Wydz. Elektroniki PWr. Inicjator utworzenia specjalności dydaktycznych Systemy mikroprocesorowe oraz Inżynieria internetowa na kierunku informatyka Wydz. Elektroniki. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal Edukacji Narodowej; Medal Politechniki Gdańskiej; Medal Zasłużonego dla Rozwoju Województwa Legnickiego oraz Srebrna Odznaka SEP. Szerzej o nim: Księga 50 lecia Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.